Calcarius

Stránky jsou věnovány historické výrobě vápna a souvisejícím vápenným technologiím, tradičnímu řemeslnému zpracování a uplatnění vápna ve stavebnictví. Hlavním zájmem je jejich komplexní poznání, materiálový výzkum a rekonstrukce historických dobových postupů.

Společnou snahou je z rozličných pohledů upozornit na unikátní historické technologie, které byly v minulosti úspěšně používány, ale dnes jsou již z velké části zapomenuty. Stránky jsou budovány jako otevřené se snahou o postupné doplňování informací vážících se k danému tématu od širokého kolektivu odborníků z oborů výzkumu stavebních hmot, stavební historie, archeologie apod.

Zámek Červená Řečice, sgrafitová výzdoba lunet Díky vápnu bylo možné budovat požárům odolné domy a veřejné budovy, stavět pevné hradební zdi, nebo zakládat pilíře mostů a přístavy odolávající vodním živlům. Vápenné omítky umožnily umělecky ztvárnit podobu náročnější architektury a plasticky dotvářet dekorace fasád. Vysoce kvalitní vápenné kaše byly používány jako podklad a pojivo pigmentů nástěnných maleb světově známých i neznámých umělců. Mnohaleté opakování nátěrů vesnických stavení vápenným líčkem nebo fasád městských domů vytvářelo jedinečný vzhled venkovské zástavby i našich měst. Zároveň splňovalo základní očistnou a dezinfekční funkci. S trochou nadsázky lze říci, že vápenné technologie pomohly i při šíření křesťanství v našich zemích, vždyť první kamenné stavby spojované vápennou maltou na našem území byly právě kostely a kaple v Uherském hradišti či Mikulčicích.

Vesnický povalový strop líčený vápnem. Čistá, Svitavy Po staletí bylo vápno zásadním materiálem, který ovlivňoval konstrukci staveb, jejich funkci a vzhled. Každá doba přirozeně přispěla něčím novým a i vápenné technologie prodělávaly svůj vývoj společně se společností. V současném stavebním průmyslu a materiálech má vápno již pouze marginální úlohu. Na druhou stranu náš po staletí kultivovaný životní prostor, naše historická města a architektonické památky jsou stále ještě živoucím dokladem znalostí, řemeslné dovednosti a estetického cítění našich předků. Snahou těchto stránek je tedy i přispět k využití současných znalostí pro ochranu hodnot, které jsou spojeny s použitím vápna jako historického stavebního materiálu, to jest k ochraně a zachování věrohodnosti a autentičnosti našeho kulturního dědictví.

Stránky vznikly na základě projektu Tradiční vápenné technologie a jejich využití v současnosti, který je podporován z programu výzkumu a vývoje NAKI, Ministerstva kultury ČR.

Akce

Solvayovy lomy

2017  Experimentální výpal I/2017

 

duben - červenec 2017

Pokračování výstavy Calcarius, čili vápeník, Plasy

Latinský termín CALCARIUS, tedy ten kdo vyrábí vápno, vápeník, je znám z doby přibližně 160 let př. n. l., kdy Marcus Porcius Cato sepsal esej De Agri Cultura.

Grafika tak jak si přejete